Sun4Energy förstärks genom aktier i Sun Energy Nordic AB

Bild: Sun4Energy Group AB

Sun4Energy Group AB offentliggör i dag att man förvärvar 51% av aktierna i Sun

Energy Nordic AB.

- Det är med stor optimism vi nu meddelar vårt köp av Sun Energy Nordic, detta är helt i linje med vår strategi och plan. Vi förstärker nu vår geografiska närvaro ytterligare. Vårat tidigare tecknade avtal med försäljningsbolaget Voltify AB kommer nu att kunna utvecklas gynnsamt i regionen, säger Mattias Leijon vd Sun4Energy Group AB.

- Jag är mycket glad och ser fram mot en spännande utveckling tillsammans med Sun4Energy. Vi kommer att utveckla och standardisera våra affärer mot den privata sektorn, vi kommer nu även åt kunskap och produkter inom området laddboxar för elbilar , säger Per Norrthon vd Sun Energy Nordic.

Sun Energy Nordic kommer byta namn till Sun4Energy Stockholm.
Sun4Energy kommer att förse Sun Energy Nordic med både färdiga affärer och material från sitt lager i Örebro. Tillsammans skapas högre volymer vilket leder till lägre inköp och starkare konkurrens. Bolagen kommer att standardisera sina verksamheter för att det på sikt skall vara ett bolag mot kunderna.