Midsummer tecknar avtal för köp av ny fabrik i Italien

Foto: Pexels

Nu står det klart att Midsummer köper en fabrikslokal i Bari i södra Italien för att starta storskalig tillverkning av solpaneler, i en region som är rankad etta i Italien i elproduktion från solcellsinstallationer.

Lokalen som är totalt 3880 kvm stor innehåller både kontor och ytor för att sätta upp en storskalig tillverkning av Midsummers byggnadsintegrerade solpaneler, med en toppkapacitet på 50MW solpaneler per år. Arbetet med design av fabrikslayout är påbörjat.

- Det är glädjande att ha tecknat avtal för vår nya fabrik i Italien och därmed fortsätta agera i enlighet med det vi kommunicerat i nyligen genomförda nyemissionen. Lokalen och placeringen är optimal för vårt syfte med fantastiskt klimat, optimal solinstrålning och omedelbar närhet till den högintressanta sydeuropeiska marknaden*, säger Sven Lindström, VD, Midsummer.

Apuliaregionen, där Bari och den nya lokalen ligger, är rankad som nummer ett i elproduktion från solcellsinstallationer. Närvaron med en fabrik medför därmed även intressanta affärsmöjligheter i regionen.

- Vi är mycket nöjda med våra nya lokaler och jag ser fram emot att inleda arbetet på plats i Bari. Vi planerar nu för både uppsättning av produktionslinorna, där Midsummer DUO har den självklara huvudrollen, samt rekrytering av personal. Självklart kommer vi även sätta Midsummers solpaneler på taket, säger Jarno Montella, VD, Midsummer Italia.

* Fakta om den europeiska solcellsmarknaden
- 2018 investerades 16 miljarder EUR i solceller i Europa, med en tillväxt på 87 % från föregående år.
- 2019 investerades 21 miljarder EUR i solceller i Europa, med en tillväxt på 31 % från föregående år.

Källa: Global trends in renewable energy investment 2020, un & bloombergnef, global trends in renewable energy investment 2019, un & bloombergnef