Göteborg Energis hållbarhetsstipendium går till sex hållbara projekt

En av våra vinnare; Solartes - En typ av smarta persienner. Persiennerna är gjorda av ett material som fungerar både som solcell, batteri och element.

Havsvatten som renas med hjälp av restvärme från industrin, energilagring i portabel elektronik och smarta persienner som fungerar både som solceller, batterier och element. Det är tre av de projekt som i år vinner Göteborg Energis hållbarhetsstipendium Tänk:Om.

Med stipendiet Tänk:Om belönar vi projekt som bidrar till en mer hållbar vardag. Vem som helst kan söka och i år fördelas sammanlagt 702 000 kronor på sex vinnare. Tre projekt har utsetts direkt av vår jury och tre projekt har röstats fram av allmänheten genom Folkets Röst.

– Intresset för klimat, hållbarhet och nya smarta energilösningar är stort. Många vill vara med och bidra med idéer kring hur vi skapar en mer hållbar vardag och minskar våra klimatavtryck. Vinnarna av årets Tänk:Om-stipendier är alla projekt som har stor potential att snabbt realiseras och konkret bidra till omställningen Vi i juryn ser fram emot att följa stipendiaternas arbete framöver, säger Anders Ådahl, Teknisk Doktor i Energi och Miljö vid Chalmers och ordförande i juryn för Tänk:Om.

Årets vinnare är

Juryns val:

Acty

Acty vill skapa en standard för hur investerare jobbar med hållbarhet. Målet med idén är att bygga en plattform som möjliggör för alla investerare att använda sitt aktiekapital till att påverka företag i en hållbar och etisk riktning.

Rebase Energy

Rebase Energy ämnar till att skapa en öppen plattform för data scientists där idéer och kod som bidrar till ett hållbart energisystem kan delas. På så sätt kan vi öka utnyttjandegraden av data och AI inom energibranschen och accelerera omställningen till ett hållbart energisystem!

Helios Innovations

Helios Innovations har utvecklat en ny avsaltningsteknik som kan rena havsvatten med hjälp av restvärme från tunga industrier.Med den nya tekniken kan industrier ta tillvara på sin egen överskottsvärme och bli självförsörjande vilket skulle både spara vatten för oss människor och öka industrins lönsamhet.

Folkets Röst:

Solartes Smart Blinds

En typ av smarta persiennerPersiennerna är gjorda av ett material som fungerar både som solcell, batteri och element. De fångar in och lagrar solenergi under dagen, energi som sedan frigörs som värme under natten. På detta sätt fyller persiennen två syften, den förhindrar överhettning under dagen och minskar behovet av uppvärmning under natten.

Flexibla 2D

Ett forskningsprojekt med målet att designa och tillverka nanokompositmaterial, som kan användas i superkapacitatorer för energilagring i portabel elektronik. Materialet kommer att tas fram med hjälp av 2D-teknik.

Svala Technologies (tidigare Champion Software)

Vill du ha mer kräm i batteriet i din smartphone, dator eller elbil? Svala Technologies försöker åstadkomma precis det. Genom mjukvara kan tekniken simulera och analysera optimala kemiska sammansättningar för att åstadkomma den smartaste energilagringen. Det leder till mer miljövänliga batterier med både högre energidensitet och längre livslängd.