Sun4Energy AB och Voltify AB i samarbete

Till vänster: Fredric Känngård, vd Voltify AB ⎜ Till höger: Mattias Leijon, vd Sun4Energy AB. Foto: Voltify AB

Voltify AB och Sun4Energy AB offentliggör att man inleder samarbete inom solenergianläggningar, batterisystem och elbilsladdning för att tillsammans erbjuda marknaden produkter och tjänster.

- Det gläder mig att kunnat säkra den kapacitet Voltify behöver i samarbete med en partner som har samma värdegrund och vision som oss. Samarbetet med Sun4Energy stärker vårt erbjudande och vår närvaro med möjlighet att leverera med bibehållen kvalitet och samtidigt skala upp leveransvolymer utmed västkusten, mellansverige och Stockholmsområdet, säger Fredric Känngård Voltify AB.

- Jag ser fram mot en spännande utveckling med Voltify då det ökar våra volymer inom kärnverksamheten med leverans av utrustning och installationer av solenergianläggningar. Vi kan nu frigöra resurser för att fokusera egna säljresurser i vårt erbjudande till kommersiella kunder samt utveckla vår nya logistikenhet, säger Mattias Leijon vd Sun4Enery AB.

Voltify AB fokuserar på marknadsbearbetning och kundanskaffning med helhetsansvar i mötet med kunden. Sun4Energy AB ansvarar för material, logistik, installation och service.