Anders Ygeman invigde officiellt Solcellsparken i Linköping

Foto: Alight

Solcellsparken i Linköping invigdes officiellt av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Ygeman inledde med att prata om den positiva utvecklingen av förnybar energi i Sverige innan han ceremoniellt invigde parken genom att tända ett par lampor med el från solparken.

- Det är glädjande att solcellsel idag bär sig på marknadsmässiga grunder. Jag hoppas att vi ska få se fler liknande projekt framöver, där flera parter samarbetar i gemensamma projekt som det här, säger Anders Ygeman.

Även representanter från Alight, Tekniska verken i Linköping, Infranode och Swedbank var på plats för att berätta om parken och vägen från idé till driftsättning. 

– Jag är glad över att vi nu äntligen officiellt fått inviga solcellsparken i Linköping som vi är så stolta över. Jag hoppas nu på att ännu fler får upp ögonen för att solenergi både är bra för miljön och är ekonomiskt lönsamt för företag, säger Harald Överholm, vd och grundare av Alight. 

Solcellsparken är en gemensam satsning för en mer hållbar energiförsörjning

Solcellsparken är ett resultat av ett samarbete mellan Alight, Infranode och Tekniska verken i Linköping som äger och finansierar parken samt Swedbank som köper elen som produceras. De fyra organisationerna har valt att gemensamt satsa på att bygga och driva solcellsparken i syfte att bidra till en mer hållbar energiförsörjning. 

Alight har ansvarat för byggnation och underhåll av parken. Infranode som specialiserar sig på infrastrukturinvesteringar i Norden, finansierar solcellsparken.

- För Infranode är det självklart att investera i detta projekt. För det första är solcellsparken en investering i hållbar, grön infrastruktur, som bidrar till en omställning av samhället. För det andra investerar vi långsiktigt tillsammans med andra i nordisk infrastruktur, som vi alltid gör. För det tredje ger det en god avkastning över tid till de investerare som gett Infranode sitt förtroende, säger Carl-Emil Lindholm, Sverigechef Infranode. 

Markområdet för solcellsparken ägs av Tekniska verken i Linköping.

- Jag är otroligt stolt över solcellsparken som vårt samarbete lett fram till. Vi måste öka tillgången på fler långsiktigt hållbara energilösningar och solcellsparken är en viktig del i Tekniska verkens satsningar framåt, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef på Tekniska verken i Linköping. 

Swedbank har åtagit sig att köpa den el som produceras och elproduktionen från solcellsparken kommer att stå för 30 procent av deras elförbrukning. Från Swedbanks sida innebär solcellsparken även att man adderar grön el till nätet.

- Även om parken varit igång sedan i somras har dagens invigning ett starkt symbolvärde för vår gemensamma resa framåt. Swedbank har avtalat om att köpa el härifrån under 20 år. Det är en signal om att hållbarhetsarbete är långsiktigt, inte bara för oss utan för samhället i stort, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank. 

Solcellsparken ligger strax utanför Linköping längs E4 och har en yta motsvarande 22 fotbollsplaner. De cirka 30 000 panelerna som nu är på plats kommer årligen producera el som motsvarar hushållsel för 2 300 villor. Det ger en väsentlig och viktig ökning av andelen förnyelsebar el i elnätet. 

Solparken i Linköping är en av Sveriges största solcellsparker och har varit i drift och producerat el sedan juli. Invigningen blev framflyttad på grund av Coronapandemin och invigdes idag utomhus med ett fåtal inbjudna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kort fakta om solcellsparken i Linköping:

  • Plats: vid Gärstadverket i Linköping, längs E4:an
  • Installerad effekt: ca 12 MW
  • Förväntad årlig produktion: ca 11,5 GWh (en solig sommardag 89 000 kWh)
  • Räcker till hushållsel för 2 300 villor under ett år
  • Solcellsparkens yta är på 13 hektar (motsvarar 22 fotbollsplaner)
  • Cirka 30 000 paneler finns i parken
  • Driftsattes i juli 2020