Klimatsmarta lösningar i Mölnlycke

Bild: Förbo

Förbos nya hus Tallspinnaren i Mölnlycke stoltserar med solceller på taket som ska förse husets allmänna utrymmen med el. Belysning, hiss, ventilationsanläggning och portlås ska drivas av den elektricitet som husets solceller producerar. Hur mycket el solcellerna faktiskt producerar kommer att visas på digitala anslagstavlor i trapphusen.

– För att sätta det i perspektiv kan vi jämföra den el som solcellerna kommer att producera årligen med fem fjärrvärmeuppvärmda villors totala elbehov under ett år, berättar Pouria Tavakol, energiingejör på Förbo. Att använda solceller på våra fastigheter är något som vi har diskuterat en tid och som vi nu planerar för i allt större utsträckning, både på nya och befintliga fastigheter.

Solcellsanläggningen på Tallspinnaren har en förväntad livstid på 40–50 år och totalt hoppas Förbo på att den ska kunna minska husets elinköp med cirka 60–70 procent. Satsningen är ett led i Förbos arbete med att minska sin klimatpåverkan. Tallspinnarens solcellsanläggning kommer bidra till stora minskade koldioxidutsläpp per år.

– Lokalproducerad el kan ha en positiv effekt på de klimatutmaningar vi står inför, fortsätter Pouria. Därför känns det som en självklar satsning för oss som fastighetsägare att använda solenergi i våra fastigheter.

Även andra hållbara satsningar har gjorts på Tallspinnaren. Dessa återspeglas i materialval för fasaden och i detaljer inne i lägenheterna, samt hur Förbo har bevarat och återanvänt både sten och träd i utformningen av det nya kvarteret.

– Vi bygger för framtiden med långsiktigt hållbara material och tar tillvara på det som redan finns i området, säger Martin Everbring, projektledare på Förbo. Vi har till exempel återanvänt sten, från när vi sprängde, till bänkar och träden som vi var tvungna att fälla har vi återanvänt på aktivitetsparken i olika utformning.

Tallspinnaren ligger intill Förbos största bostadsområde Säteriet i Mölnlycke. Det är ett modernt hus med formen av en klassisk herrgårdsbyggnad med flyglar som binds samman av en huvudbyggnad så att en gårdsplan bildas i mitten. I det nya kvarteret får hyresgästerna nära till både vitsippebackarna i skogen och service i Mölnlycke centrum.