Halmstads kommuns satsning på solenergi har gett resultat

Bild: Pexels

​Milstolpe uppnådd i kommunens produktion av solenergit. Under oktober månad gick den sammanlagda produktionen av el från solcellerna för första gången över en miljon kilowattimmar. 
– Under hösten och vintern använder vi 100 procent av den el som solenergin genererar i våra egna fastigheter, säger Sven-Ingvar Petersson, driftingenjör på Halmstads kommun.

Det började lite försiktigt för tio år sedan. På taket till Sannarpsgymnasiet placerades 200 kvadratmeter solceller. Elproduktionen från solcellerna genererade det året blygsamma 10 000 kilowattimmar. Som jämförelse kan nämnas att, enligt Energimyndigheten, räcker en kilowattimme för att hålla igång en vattenkokare i 40 minuter eller ladda mobilen i 200 timmar.

Men projektet gav mersmak. Sedan 2011 har kommunfullmäktige årligen beslutat att avsätta mellan en och tre miljoner kronor för att installera solenergi på i huvudsak taken till kommunens fastigheter. Till dags dato ligger satsningen på solenergi på sammanlagt 26 miljoner kronor, sex miljoner av de investerade medlen är statliga bidrag.

– När vi bygger till exempel nya förskolor och skolor så ingår installationen av solceller på taket i projekten. På befintliga byggnader diskuterar vi först internt på fastighetskontoret i vilket skick fastighetens tak är innan vi sätter på några solcellspaneler, ofta sker det i samband med planerade renoveringar, säger Sven-Ingvar Petersson.

Allra bäst är det att sätta solceller på byggnader som har jämn elförbrukning året om. Äldreboenden är det optimala, liksom räddningstjänstens byggnad BAS. Sämst ur elförbrukningssynpunkt är solceller på skolor. När solcellerna producerar som mest el har barnen sommarlov. Elöverskottet säljs då till allmänna elnätet som grön energi.

– Brottet är en optimal anläggning för solenergi. Där har vi förlängt taket som ligger utmed havet med solceller. Elen används för att driva pumparna i bassängen under sommartid när anläggningen har öppet, säger Sven-Ingvar Petersson.

Under hösten och vintern använder verksamheterna dock 100 procent av den el som solcellerna på kommunens fastigheter producerar. Under oktober månad 2020 översteg elproduktionen från kommunens solceller för första gången över en miljon kilowattimmar.

Under de tio år som Halmstads kommun har satsat på solenergi har tekniken förbättrats, men framför allt har den blivit billigare. Någon bortre gräns för hur mycket solcellspaneler som kommunen kan ha på sina fastigheter ser inte Sven-Ingvar Petersson.

– Den enda begränsningen är takens konstruktion, men det kommer att ta evigheter innan vi har byggt solcellsanläggningar på alla kommunens fastigheter, säger han.