Frölunda Torg ett år senare

Henrik Pihlblad, teknisk chef Frölunda Torg och ansvarig för projektet. Foto: Frölunda Torg

För drygt ett år sedan invigdes GeoSol på Frölunda Torg, en jätteinvestering i förnybar energi som försörjer köpcentrumet med såväl kyla som värme. Redan ett år senare syns en strålande tydlig effekt: - Minskade inköp av fjärrvärme och el för att energiförsörja fastigheten har redan bidragit till ett minskat CO2-utslätt på ca 190 ton årligen. Det motsvarar exempelvis 1189 flygresor från Göteborg till Barcelona, säger Henrik Pihlblad, teknisk chef Frölunda Torg och ansvarig för projektet.

Rekordinvesteringen på cirka 32 miljoner kronor användes till installation av solceller på taket till Frölunda Torg samt en geoenergianläggning i källaren. Avsikten med satsningen är att radikalt minska Frölunda Torgs klimatpåverkan genom omställningen till förnyelsebar energi. Anläggningen, som fick namnet GeoSol, har nu producerat energi till fastigheten i ett år och en första utvärdering kan ske. Första året med GeoSol sträcker sig från 1 augusti 2019 till 30 juli 2020 och jämförelsen sker med år 2018 då anläggningen ännu ej var aktiv.

-Vi är stolta och glada över att kunna konstatera att GeoSol levererar mycket bra mot de ingångsvärden vi satte upp, ja de producerade energimängderna har faktiskt överstigit de projekterade och kostnadsbudgeten håller för investeringen, säger Henrik Pihlblad, teknisk chef Frölunda Torg och ansvarig för projektet.

GeoSol har nu varit igång i drygt ett år, och genom att Frölunda Torg minskat sina inköp av fjärrvärme med syfte att energiförsörja fastigheten har CO2-utsläppen minskat med cirka 190 ton per år.

-Det finns många sätt att räkna på men detta är vår besparing jämfört med utsläpp från fjärrvärme samt el från vattenkraft. För att göra den besparingen kanske något mer relaterbar kan man säga att det ungefärligen motsvarar 1189 flygresor från Göteborg till Barcelona eller 570 000 timmat dammsugning eller 190 000 stycken mjölkpaket, säger Henrik Pihlblad.

Det unika med Geo Sol ligger i själva kombinationen av systemen. Solcellerna på taket försörjer värmepumpar och kylmaskiner med elenergi och dessa ansluts till ett geolager i berget under fastigheten för energitillförsel och lagring av spillvärme.

Därigenom kan man använda både solens och bergets förutsättningar över hela året, den kombinationen är synnerligen klimatsmart, och man slipper således använda fossila energislag och gör en grön växling till förnyelsebar energi.

GeoSol är en viktig del i ett långsiktigt hållbarhetsarbete på och kring Frölunda Torg som även inkluderar sociala projekt som CentrumAkademin, Fritidsbanken och Eldsjälar.