Skandinaviens största solcellsanläggning planeras

Foto: Unsplash

Företaget European Energy planerar att bygga en 240 hektar stor solcellspark strax utanför Helsingborg, där Norconsult anlitats för experttjänster inom nätanslutning, projektering och konstruktion. - Ett mycket spännande projekt som kommer att sätta en helt ny standard för solcellsanläggningar i Sverige, säger Norconsults uppdragsledare Robert Kozelka.

Den framtida solcellanläggningen i Svedberga är planerad att bli Skandinaviens största på hela 130MW, som kan likställas med en av Sveriges större vindkraftsparker. Energin från solcellsanläggningen kommer att kunna värma upp 7000 villor eller driva 56.000 elbilar i ett helt år.

- Svedbergas solcellsansläggning är ett mycket spännande projekt som kommer att sätta en helt ny standard för solcellsanläggningar i Sverige. Vi ska leverera experttjänster inom nätanslutning, projektering och konstruktion ända fram till färdig anläggning, säger Robert Kozelka, uppdragsledare på Norconsult.

- Utvecklingen av solcellsanläggningar går i ett rasande tempo. Under 2019 marknadsfördes parker på 20 MW som Sveriges största. Vi projekterar nu en park på drygt sju gånger denna kapacitet bara ett år senare, säger Johan Jalvemo, sektionschef för Transmission & Distribution.

Att samarbeta med företag som driver den fossilfria utvecklingen framåt är helt enligt Norconsults strategi, menar Johan.

- Norconsult har strategiskt valt att satsa helhjärtat på experttjänster som främjar cirkulär energiproduktion, så som sol, vind och vattenkraft. Det är genom att driva dessa projekt, med progressiva företag så som Europeean Energy, som Sverige kommer att nå sina mål om ett fossilfritt energisystem 2040, avslutar han.

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning.