Nyare solenergiutrustning åldras långsammare

Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons

Storskaliga, markbaserade solcellssystem större än 5 MW är relativt nya och har bara varit i drift ett par år. I USA togs det första större solcellssystemet i drift 2007.

Den här typen av storskaliga solcellsparker är också den snabbast växande marknaden för förnybar energi i USA.

I en kartläggning från amerikanska energidepartementet publicerad i Journal of Renewable and Sustainable Energy har 411 solcellsanläggningar byggda från 2007 till 2016 bedömts med avseende på prestanda.
De står för hälften av all solenergi som producerades i USA 2016.

Med hänsyn tagen till variationer i väder fann forskarna att systemen höll utlovad prestanda under första driftåret och att nyare projekt åldrades i långsammare takt än äldre. Det pekar på att solcellssystem har förbättrats med tiden. Intressant nog kunde de också att konstatera anläggningar i varmare klimat tenderar att degraderas snabbare än dem i kallare klimat.

Solceller försämras i effektivitet och prestanda över tid beroende på en rad olika faktorer.

– De flesta modulstillverkare solcellssystem garanterar att deras modulers prestanda inte försämras med mer än en viss procentandel, till exempel 0,5% per år under en 25-årsperiod.

Men modulnedbrytning är bara en del av sanningen, eftersom de andra komponenterna i ett fotovoltaiskt system av stor skala - inverteraren, spårningssystemet, säkringar, kablar – också kan påverka energiproduktionen negativt, säger Mark Bolinger som lett studien vid amerikanska energidepartementet.

Många befintliga studier har hittills bara undersökt nedbrytningen på modulnivå, men den totala prestandan och nedbrytningen på systemnivå är det som har störst påverkan på slutresultatet framhåller forskarna.