Öresundskraft bygger solcellslabb på taket

Foto: Öresundskraft

Närproducerad el är utan tvekan en av framtidens hållbara lösningar. Som en del av Öresundskrafts resa mot en hållbar framtid monteras nu solceller på kontorstaken.

Under gassande sol lyftes i veckan 40 pallar med solceller och monteringsmaterial med lyftkran upp på två av Öresundskrafts kontorstak. Det rör sig om 120 kW solceller, beräknade att producera cirka 110 000 kWh solel per år. Arbetet utförs av Kraftpojkarna.

Det unika med installationen är ett likströmsnät och ett 48 kW stort batteri som kopplar ihop byggnaderna. Det innebär flera fördelar och möjligheter:

  • Solöverskott kommer att kunna fördelas mellan byggnaderna.
  • Batteriet gör att produktionsöverskott av el kan lagras och nyttjas kvällstid.
  • Solcellerna och batteriet ger möjlighet att sänka effekttoppar och effektabonnemang.
  • Batteriet ger även möjlighet att hjälpa Svenska Kraftnät med frekvensreglering.

– Förutom att föregå med gott exempel i omställningen till en hållbar och robust energiförsörjning, kommer installationen att fungera som ett labb, där tekniken kan testas och färdigheter utvecklas. Det säger Johan Järnum, automationsexpert på Öresundskraft.

– Vi kan till exempel identifiera och minimera de förluster som uppstår med likströmsteknik och batterilagring. Baserat på resultatet kan vi sedan arbeta fram affärsmodeller som gynnar såväl kunder som Öresundskraft.

– Att producera egen el och att kunna använda den på ett effektivt sätt, det är utan tvekan en av framtidens hållbara lösningar.