Azelio i samarbete med Mexikanska Citrus kring energilagring

Bild: Azelio /Cision

Azelio har tecknat en avsiktsförklaring (MOU) med mexikanska CITRUS JMK SA DE CV (CITRUS) för att leverera energilagring till jordbruk, livsmedels- och gruvindustrin samt olje- och gasindustrin. Kundbasen utgörs även av turismsektorn med hotell i Mexiko, Nord- och Centralamerika. Avsiktsförklaringen innefattar en installerad kapacitet om 20 MW av Azelios energilagring fram till 2024. Parterna avser även att utöka samarbetet med ytterligare projekt utöver ramen för avsiktsförklaringen.

Azelios energilager tillsammans med solceller ska utgöra en del av CITRUS erbjudande till kommersiella och industriella kunder. Det stärker bolagets erbjudande inom energisystem med hållbar, kostnadseffektiv och tillförlitlig förnybar el dygnet runt. De inledande projekten inom avsiktsförklaringen planeras vara småskaliga med 150 kW 2021, följt av 3 MW 2022, 6 MW 2023 och 11 MW 2024.

CITRUS är baserade i Mexiko och är en väletablerad leverantör av industriell utrustning och projektutvecklare inom energisystem. Bolaget arbetar för hållbara industriella processer och tillhandahåller högteknologiska integrerade förnybara energilösningar med både värme och elektricitet. Med denna avsiktsförklaring avser CITRUS att utöka sitt erbjudande i Mexiko samt i Nord- och Centralamerika. Målet är att etablera Azelio som en av CITRUS teknologileverantörer och att utveckla, installera och driva Azelios teknik och agera som en regional partner.