Stockholmshem utökar sina solcellsanläggningar

Gösta Jansson, energicontroller och ansvarig för Stockholmshems solcellsutbyggnad i Årstadal.

På två år har Stockholmshem gått från fem till 20 solcellsanläggningar och en ökad solenergiproduktion med 167 procent. Ny upphandlingsstrategi och nytt arbetssätt har dessutom lett till bra lönsamhet i det kommunala bostadsbolagets solcellsprojekt.

– Med de projekt som är planerade i år och nästa år kommer Stockholmshems producerade solenergi att öka ytterligare med 600 procent jämfört med 2018. Det är fantastiskt bra, säger Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshem.

– Målet är 10 procent år av vår elförbrukning ska komma från solel år 2040. I dagsläget ligger det på 0,5 procent. Bland annat måste alla ny- och ombyggnadsprojekt ta med solcellsinstallation i beräkningen där det är möjligt. Det i sin tur har lett till ökat samarbete mellan olika avdelningar i frågan, säger Gösta Jansson, energicontroller och ansvarig för Stockholmshems solcellsutbyggnad.

Nytt arbetssätt och ny upphandlingsstrategi har bidragit till att Stockholmshem nu uppnår lönsamhet i solcellsprojekten. För att välja vilka tak som ska få solceller har hundratals tak inventerats. De med störst potential utifrån takyta, livslängd, läge och elförbrukning hamnar på prioritetslistan.

– Vårt arbetssätt – att kartlägga våra tak och göra ett prioriterat urval utifrån lämplighet har underlättat för att få lönsamhet. Att dessutom göra större upphandlingar med flera anläggningar i stället för enskilda och mindre anläggningar har resulterat i bättre anbud, säger Gösta Jansson.

– Egenproducerad solel täcker dessutom en stor del av elbehovet hos våra värmepumpar från vår till höst. Det bidrar också till högre egenanvändning och bättre lönsamhet för solcellsanläggningarna, avslutar Gösta.