Ny handbok om solvärmeteknik

Författare är Gunnar Lennermo, civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola

Solvärme är ett samlingsnamn för den teknik som omvandlar solens strålningsenergi till värme. Det avser i dagligt tal hela solvärmesystemet som tar hand om och lagrar värmeenergi.

I Solvärmeteknik presenteras den information som behövs för att dimensionera och konstruera en solvärmeanläggning från 20–30 m² upp till några tusen m² där solvärmeanläggningen ingår som en del i en annan anläggning, till exempel ett flerbostadshus eller en fjärrvärmeanläggning.

Författaren beskriver i boken Solvärmeteknik vad solvärme är och presenterar de vanligaste typerna av solfångare. Boken ger förslag på hur en förstudie till ett solvärmeprojekt kan göras, illustrerat med en mängd systemschemor, fram för allt för att visa hur en solvärmeanläggning kan kombineras med andra värmekällor.

Den ger en grundlig genomgång av hur enskilda delar av solvärmesystemet kan dimensioneras och konstrueras samt regleras. Slutligen ges förslag på hur en solvärmeanläggning kan handlas upp i en entreprenad och sedan tas om hand av en driftsorganisation.

Författare är Gunnar Lennermo, civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Han har arbetat som konsult avseende energi- och värmeteknik under många år och har en gedigen erfarenhet inom området solvärmeteknik.