Solelkommissionen anser att solcellsbidraget måste fasas ut

Johannes Boson, vd Telge Energi. Bild: Telge Energi
Niklas Holberg är chef för Telge Energis affärsområde Sol. Bild : Telge Energi

Telge Energi välkomnar det efterlängtade gröna avdraget. Men torsdagens besked från regeringen om solcellsbidraget riskerar slå omkull benägenhet och förmåga att göra investeringar i solceller innan årsskiftet. Risken finns att solelboomen pausas med uteblivna investeringar från både privatpersoner och företag, onödiga permitteringar och konkurser som konsekvens. Regeringen måste täppa igen hålen omgående.

Tillsammans med de andra medlemmarna i Solelkommissionen har Telge Energi länge drivit på för en ordnad och stabil utfasning av solcellsbidraget och att det då skulle ersättas av ett sol-ROT. Nu har regeringen kommit med ett förslag om skattereduktion för installation av grön teknik, också kallat ”grönt avdrag”. Telge Energi välkomnar förslaget, men det finns luckor som måste täppas igen. Dessa adresserar Solelkommissionen i sitt remissvar.**

I veckan kom regeringen också med ett beslut om att avsluta solcellbidraget helt vid årsskiftet. Detta är någonting som Telge Energi ser positivt på för privatpersoner i kombination med det gröna avdraget, men beskedet innehåller delar som riskerar att dra undan mattan för villaägares, mindre företags och andra organisationers solbidrag till Sveriges förnybara elsystem.

Regeringens beslut innehåller bland annat ansökningsstopp för att söka bidraget 7 juli, det vill säga redan om tre veckor. Det innebär ett abrupt stopp av möjligheten för företag, bostadsrättsföreningar, lantbruk, kommuner och regioner att få stöd i solcellsinstallationer. För villaägare betyder beslutet att de som väljer att installera 2020, men inte får ta del av den begränsade potten i solcellsbidraget, varken får stöd eller avdrag.

- Att få finansiellt stöd i sin solcellsinvesteing är i många fall helt avgörande för om investering alls ska bli av och därför behövs en stabil övergång till grönt avdrag och utfasning av bidraget. För bostadsrättsföreningar och företag som funderat på solceller kan det här beskedet helt skjuta investeringen i sank. För villaägare skapar det ett vakuum på ett halvår med konsekvensen att många kommer att pausa sina investeringar, och för vissa kanske investeringen aldrig blir av, säger Niklas Holberg chef för affärsområdet Sol på Telge Energi.

I Sverige sysselsatte branschen ca 2000 personer vid ingången 2020, och med rätt förutsättningar hade den siffran kunnat ökat med 50 % under 2020. Men med dagens instabila ekonomiska läge riskerar ytterligare osäkerhet med pausade och uteblivna investeringar att utlösa konkurser och permitteringar. Sverige har minst en miljon tak med bra förutsättningar för att bli en del av Sveriges förnybara elsystem och här har privatpersoner och allt ifrån bostadsrättsföreningar till lantbrukare en viktig roll att spela.

- Vi välkomnar det gröna avdraget för privatpersoner, men det snabba stoppet av bidraget är långt ifrån den ordnade och stabila utfasning av bidraget och övergång till det gröna avdraget som behövs. I en allmänt osäker tid där människor som driver små företag eller är osäkra kring sin anställning behövs besked som skapar stabilitet för både privatpersoner och företag. Regeringen behöver tänka ett varv till kring hur ett förslag som stöttar omställningen kan se ut, säger Johannes Boson, vd på Telge Energi.