Solrapport visar strålande utsikter för solenergi

Bild: Pexels

Energiproduktion spelar en viktig roll i klimatfrågan och omställningen till ett fossilfritt liv. Enligt svenskarna är solenergi en del av lösningen. Vattenfalls Solrapport visar att så många som fyra av tio svenskar spår att de kommer ha solceller på sitt tak redan inom tio år. Dessutom anser närmare varannan svensk att solenergi är framtidens energikälla.

Det finns en stor outnyttjad potential i solstrålarna och framtiden för svensk solenergi ser ljus ut. Vattenfalls Solrapport, som baseras på en Sifo-undersökning med drygt 2 500 respondenter, visar att solenergin blir mer populär i framtiden. Hela 43 procent tror nämligen att de själva kommer att ha solpaneler på sin bostad inom tio år. 

När svenskarna får sia om hur stor andel av Sveriges hus och villor som har solpaneler vid nästa decennieskifte är tilltron fortsatt stark. En klar majoritet spår att minst 20 procent av Sveriges villor har solceller och drygt var tredje svensk är överens om att andelen då är uppe i minst 40 procent. Nästan en av tio tror till och med att siffran landar på minst 60 procent.

– Allt fler upptäcker fördelarna med solenergi. Solpaneler har dessutom blivit allt mer tillgängliga i form av sjunkande priser och bredare utbud. Det är idag ett effektivt sätt för dig som privatperson att både minska din klimatpåverkan och sänka dina elkostnader. Sverige är väl lämpat för solenergi och det är glädjande att så många svenskar ser sig själva ha solceller på taken år 2030, säger Lasse Ejeklint, Klimatcoach på Vattenfall.

Än finns missuppfattningar om att Sveriges klimat inte skulle vara anpassat för solceller på grund av långa och mörka vintrar. Samtidigt visar Solrapporten att närmare varannan svensk kan tänka sig att investera i solceller till följd av tron på solenergin som framtidens energikälla. Bara fem procent svarar att de inte kan tänka sig att investera i solceller.