Kommunerna med bäst solcellsindex 2019

Pressbild: HemSol/cision

Högst upp på listan för 2019 ligger Göteborg kommun med ett solcellsindex på 4.8. Det innebär att solcellsanläggningar på alla småhustak i kommunen skulle kunna producera 4.8 miljarder kWh årligen uppger HemSol AB.

För att beräkna detta index har det gjorts ett antal antagande:

- Det installeras en genomsnittlig solcellsanläggning på samtliga småhustak i kommunen
- Att en genomsnittlig solcellsanläggning har en effekt på 9220 Wp (ungefär 30 st solpaneler)
- Solinstrålningen på panelytan är ett genomsnitt för solceller monterade i riktningar mellan sydost och sydväst med en lutning mellan 15 och 45 grader.
- Att det sker en effektförlust på 14 % vid elproduktionen, vilket är ett realistiskt antagande för tekniken vid skrivande stund.

Såhär ser statistiken ut för Sveriges 10 kommuner med högst potential för solceller:


Intressant är det faktum att Stockholm och Malmö har en förhållandevis liten andel hus med solceller på taket. Om vad det beror på skriver HemSol på sin hemsida följande:

”I Stockholm och Malmö ligger man 2019 rejält efter vad gäller solceller. Vad det beror på är svårt att utreda. Men en möjlig förklaring är att antalet hus med oskuggade lägen är färre i större städer.”

En förklaring som absolut skulle kunna stämma. Oavsett så verkar det finns lärdomar att ta av Uppsala kommun, där hela 3.54% av småhusen har valt att installera solceller. Enligt HemSol finns det ingen specifik anledning till varför man lyckats så bra i Uppsala, t.ex. att de skulle ha högre solinstrålning i andra kommuner. Utan det kan bero på lokala initiativ som tagits av politiker.

Ytterligare information hittar du här:  HemSol