Uppsalaforskare bakom brandsäkert batteri

Adam Dahlquist håller i katodmaterialet Fennac som minskar risken att batteriet skapar bränder: Det frigörs nämligen ingen syre och det sker ingen termisk rusning om en Fennac-baserad katod kommer i kontakt med anoden. Bild: ALTRIS

Ett hållbart samhälle kräver hållbara, säkra och kostnadseffektiva batterier. Nu har utvecklingsbolaget Altris tillsammans med forskare vid Uppsala Universitet och battericellsbolaget LiFeSiZE knäckt koden.

– För en brand behövs det syre, värme och bränsle. Med vårt katodmaterial, Fennac®, minskar risken att batteriet skapar bränder: Det frigörs nämligen ingen syre och det sker ingen termisk rusning om en Fennac®-baserad katod kommer i kontakt med anoden. Med vår nyutvecklade elektrolyt i cellen försvinner även bränslet: Batteriet börjar inte brinna även om allt runt omkring brinner, säger Adam Dahlquist, vd, Altris AB.

I höstas tillverkades de första Fennac® baserade cellerna i kommersiell storlek med en kapacitet på 1,3 Ah och med spänning 3,1 Volt av LiFeSiZE. Nästa steg är att testa batteriet för bland annat fordonsladdning och energilagring vid solcellsanläggningar.

– Våra kunder efterfrågar säkra och hållbara batterier. Nu ska batteriet simuleras med riktiga användarfall och värdefull data från våra kunder som är fastighetsägare med solceller, säger Hugo Larsson, medgrundare och affärsutvecklingschef på Save by solar.

– Elektrifiering är större än bara fordonet och vi strävar alltid efter batterisystem som använder mer miljövänliga material och en elektrolyt som inte brinner är särskilt intressant i samband med snabbladdning då hållbarhet och säkerhet är kärnvärden för Scania, säger Fernanda Marzano, Technology Leader Electrification, Scania Group. Projektet leds av universitetslektor Reza Younesi vid Uppsala Universitet och stöds med 2,7 miljoner kronor av Energimyndigheten som anser att det är angeläget att ersätta den brandfarliga elektrolyt som används i moderna litiumbatterier, särskilt för tillämpningar där stora mängder batterier används.