Telge Energi startar nytt affärsområde för sol

Bild: Pexels

Framtiden för solenergi i Sverige ser ljus ut och antalet installerade solceller ökar stadigt skriver. För att möta den växande efterfrågan startar nu Telge Energi ett helt nytt affärsområde för sol. Syftet är att aktivt driva solrevolutionen och den hållbara utvecklingen framåt - en utveckling som inte får tappa fart, trots den rådande coronapandemin.

Tegle Energi skriver på sin hemsida att den pågående coronakrisen på kort tid förändrat vårt samhälle och hur vi lever i grunden. Ett resultat av detta är positiva bieffekter på miljö och klimat, bland annat med avsevärt förbättrad luftkvalitet i flera stora städer. Tyvärr spår många att detta bara är kortsiktiga effekter, varför det är av största vikt att fortsätta driva utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle framåt. En viktig komponent i detta är förnybar och hållbar energi; och inte minst solenergi. Svenskarnas intresse för solenergi är enormt och tillväxttakten för solceller har under de senaste åren legat på mellan 40-80 % per år. Prognosen är att tillväxten fortsatt kommer att vara väldigt stark. För att ytterligare driva på denna utveckling växlar Telge Energi nu upp sitt solerbjudande genom att starta ett helt nytt affärsområde för sol. Affärsområdet leds av Niklas Holberg som rekryterades till Telge Energi vid årsskiftet. 

Vi ser att intresset och efterfrågan bland våra kunder är skyhögt för solenergi, både vad gäller att producera el för eget bruk och att sälja sitt överskott. Detta vill vi ta tillvara på allra bästa sätt. I tider som dessa känns det dessutom extra angeläget att vi nu tar en aktiv roll i att driva småskalig och decentraliserad solelproduktion, där fokus är att sänka tröskeln för våra kunder så fler vågar ta steget till att bli mikroproducenter. Ett viktigt steg för att driva den hållbara utvecklingen framåt, säger Niklas Holberg.

Telge Energi skriver att dom sedan 2011 arbetat för förändringar i regelverket som gör det enklare och tryggare att investera i solceller, samtidigt som de har drivit på för att få igång efterfrågan och handel på överskott av solel. Eftersom få villaägare själva kan använda mer än 50 % av produktionen är ett långsiktigt värde på överskott väldigt viktigt för att investeringen skall få en avkastning. Strategin är att erbjuda en stabil, långsiktig och konkurrenskraftig ersättning - Telge Energi vill att det ska vara lönsamt för kunden att sälja sin överskottsproduktion.

.