C4 Energi och Solkompaniet bygger solpark vid Lägsta punkten i Kristianstad

Bild: Solkompaniet
Bild: Solkompaniet

Nu har C4 Energi och Solkompaniet tecknat avtal om byggnation av en fyra megawatt stor solpark vid Sveriges lägsta punkt i Kristianstad. Solkompaniet har lång erfarenhet av solcellslösningar och första spadtaget beräknas tas innan sommaren.

Sedan C4 Energis styrelse gav klartecken till projektet med solparken har leverantörer av solcellslösningar fått lämna anbud på totalentreprenad av projektet. Anbuden har granskats och nu är det klart att företaget Solkompaniet ska bygga Kristianstads nya solpark.

 - Kristianstad har mycket bra solinstrålning genom närheten till havet, vilket gör att förutsättningarna för solparken är utmärkta.  Att Kristianstad nu får en av Sveriges största solparker kommer att skapa intresse för solel och se till att utbyggnaden av solel ökar i regionen, säger Solkompaniets styrelseordförande Johan Öhnell.

Nu pågår det arbete som behövs göras innan byggstart och förhoppningen är att solparken ska stå klar efter sommaren i år. Kommuninvånarna i Kristianstad kommer att erbjudas möjlighet att köpa andelar i solcellsparken via en andelsförening och det kommer även finnas möjlighet för företag att direktinvestera i parken eller teckna långa fastprisavtal, PPA-avtal, av lokal solel från parkens elproduktion.