Senergia levererar 9,2 MW solpaneler till Oulun Energia  

Senergia har inlett ett samarbete med Oulun Sähkönmyynti, som är en del av Oulun Energia- koncernen. Enligt kontraktet ska Senergia leverera ca. 9,2 MW solpaneler. Panelerna kommer att transporteras i två omgångar och installeras i flera olika objekt runt om i Finland.

Det är Senergias hittills största enskilda affär och en betydelsefull milstolpe för både Oulun Energia och Senergia, enligt Senergia.   

Senergia är ett företag inom distribution av solelmateriel samt utbildnings- och konsulttjänster för smarta energisystem. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge och Finland.