Litauens lanserar online-konsumentplattform för solenergi

Bild: Sun Investment Group

Litauiska företag lanserar en online-konsumentplattform där det finns möjlighet att köpa en del av en fjärrsolanläggning. En ny lagstiftning i landet förändrade konsumenternas behov och ökande efterfrågan på solenergi, detta  inspirerade till ett projekt som heter "Solar Community".

Andrius Terskovas, verkställande partner och chef för affärsutveckling för Sun Investment Group - företaget bakom projektet - förklarar hur denna modell kan gynna enskilda konsumenter och hjälpa till att expandera solenergiproduktion globalt:

- Litauens sol forskning når ytterligare en milstolpe i solenergiproduktion genom att presentera en fjärrplattform för solenergi för sina invånare. Projektet är unikt eftersom det ger en möjlighet att köpa eller hyra en fjärrsolspanel och göra dettta med hjälp av en online-plattform. Eftersom världen behöver snabbare och effektivare sätt att generera förnybar energi kan onlineplattformar som "Solar Community" vara en livsförändrad lösning.

Onlineplattformen gör det möjligt för konsumenterna att köpa en del av den solenergi som genereras i avlägsna solparker. Nya möjligheter för boende i lägenheter dök upp då det litauiska energiministeriet införde den nya lagen för att installera solkraftverk den 1 oktober 2019. Invånarna kan nu producera och konsumera elektricitet för eget bruk på geografiskt olika platser. Köparen beräknar hur mycket energi ett hushåll använder och köper därefter sin del av fjärrenergin. Kapaciteterna sträcker sig från 1 kW till 10 kW och matar el som produceras i nätet för att täcka deras hushållsbehov senare.