Ultrakondensatorer i solcellsanläggning

Pressbild: OEM Electronics.

Nya ultrakondensatorer från Tecate används som kompletterande kraftkälla i solcellsanläggningar. Syftet är att de ska ta hand om effekttopparna i systemet och används också som en integrerad del i kretslösningarna i en laddare.