Kombinerat våg- och solsystem i Gibraltar

Pressbild: EWPG Holding AB

Efter slutförandet av testfasen för den kombinerade våg- och solkraftstationen i Eco Wave Powers forsknings- och utvecklingsanläggning i hamnen Jaffa i Israel, beslutade Eco Wave Power att utöka testningen av den kombinerade lösningen till dess största nätanslutna vågkraftanläggning hittills, i Gibraltar. 

Eco Wave Power skriver att de har installerat åtta solpaneler på ovansidan av sina åtta flottörer som är i drift i Gibraltar. Varje panel har en installerad kapacitet på 330 watt, vilket sammantaget ger en installerad kapacitet på 2 640 watt.

Arbetet och kostnaden för utrustning, installation och nätanslutningsarbeten har ökat byggkostnaderna för Gibraltar vågkraftverk med cirka 1,46% och kostnaden för lösningen förväntas minska när de implementeras i EWP:s framtida kommersiella installationer.

Utrustning, installation och nätanslutningsarbeten för solpanelerna har utförts av Metaelect System från Spanien.

Efter installationen kommer Eco Wave Power att påbörja att testa utrustningen långsiktigt med målet att att integrera solpaneler i alla framtida installationer av vågkraftverk.

Idén till den kombinerade lösningen kom efter ett stort intresse från flera av EWP:s potentiella kunder efter flera olika förnybara energikällor som en del av deras energimix. Utrymmesbegränsningar (exempelvis på öar) innebär ofta en begränsning för storskaliga solkraftparker, vilka ofta kräver betydande markutrymme skriver företaget vidare.

För att begränsa markutrymmet som krävs (som ofta utgör en betydande del av kostnaden i kommersiella solkraftparker), utvecklade EWP en metod för anslutning av solpanelerna till ytan på dess flottörer, vilket innebär att de båda förnybara energikällorna vågenergi och solkraft kan produceras på samma utrymme.

Gibraltar-projektet, medfinansierat av European Union Regional Development Fund och European Commission’s HORIZON2020 framework program, är ​​ett viktigt steg mot kommersialisering av EWP-tekniken.