En av nordeuropas största takbaserad solanläggning

Bild: Wikimedia

Nu ska den i särklass största takbaserade solanläggningen hittills i Norden, byggas på Hisingen Logistikpark, utanför Göteborg. Logistik centrat är beläget med närhet till Göteborg, Nordens största hamn, industrier och nationella transportleder. En investering på 27 Mkr som ska resultera i ett 30 000 kvm stort solcellstak. Anläggningen kommer att ha en årlig elproduktion på ca 3,3 GWh, vilket motsvarar 660 standardvillors elkonsumtion och år.

Byggnationen av den nya solcellsanläggningen planeras att påbörjas under mars månad och driftsättnngen beräknas till årsskiftet.

Castellum är beställaren av anläggningen och i  början av året kommunicerade företaget storsatsningen ”100 på sol”, vilket innebär att man bygger 100 solcellsanläggningar på befintliga byggnader fram till 2025.  Castellum som är ett av Sveriges största  fastighetsbolag med 632 fastigheter fördelade på 4,2 miljoner kvm kontor- och logistikyta i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.

Som en del av sin satsning på en mer hållbar kraftförsörjning panerar Castellum i framtiden bygga fler storskaliga solcellsanläggninga vid Castellums Säve Flygplats, vilket inte ligger långt från Hisinge Logistikpark. Säve Flygplats ägs sedan 2018 av Castellum och består av ett markområde om dryga 3 000 000 kvm

Swede Energy ska bygga anläggningen.  Företaget har under snart 30 år har arbetat med konstruktion och rådgivning för att utveckla energieffektiva lösningar. Swede Energy har arbetat med kraftindustrin och har specialliserat sig på större anläggningar åt företag och industrier och är en av de största aktörerna mot detta segment när det kommer till utvinning av solenergi.  Swede Energy har arbetar även med kommuner som vill energieffektivisera och har byggt bland annat byggt en rad unika konstruktioner. Den nya Solanläggningen kommer att byggas med den absolut senaste solcellstekniken.

Det senaste året har förfrågningar från företag som är intresserade av egna solcellsanläggningar mer än fördubblats.  Fastighetsägare har dessutom utlyst ramavtals-upphandlingar, något som är helt nytt inom branschen.

”Tidigare fick vi jobba mer på att hitta företag som är intresserade av solenergi medan det idag kommer förfrågningar i princip dagligen”, berättar Rickard Lantz.

Rickard Lantz är försäljningschef på Swede Energy och har själv 15 års erfarenhet av kraftindustrin, där han har jobbat projektledning och rådgivning och nu som försäljningschef. Han berättar att hållbarhet har blivit en allt viktigare aspekt för företagare när de överväger att investera i en solanläggning.

”Företagsledare börjar se sin verksamhet som ett kretslopp och undrar hur de kan öka andelen egenproducerade energin för att göra skillnad och öka sin hållbarhetsprofilering”, säger Rickard.

Han berättar att allt fler vågar satsa på stora anläggningar för att täcka sin grundförbrukning, vilket för industrier ofta handlar om flera hundra kilowatt.

”Med rätt expertis kan man bygga anläggningar som är såväl ekonomiskt och miljömässigt som tekniskt hållbara med få riskelement”, säger Rickard.