Klimatboosta ditt företag- Solklart hållbar besöksnäring!

Pressbild: Mynewsdesk

Torsdagen 26 mars och måndagen 30 mars anordnar Energikontoret tillsammans med Visit Östergötland kostnadsfria seminarier i syfte att sprida information om möjligheter kring hållbarhet och energieffektivt företagande inom besöksnäringen. 

Vi levererar ett smörgåsbord av spännande föredrag kring tema laddstolpar, solel och F-gas. Vi kommer också beskriva vilka stödsystem som finns runt ert företag gällande dessa frågor, ekonomiska såväl som stödjande genom information och vägledning.

Laddstolpar: För att framtidens elsystem ska gå ihop behöver vi ta ett helhetsperspektiv kring våra energisystem och hur dessa kan och bör synkas mellan produktion, användning och lagring. Enligt Power Circles prognoser kommer hela 50 % av Sveriges totala fordonsflotta redan år 2030 vara laddbar. För att hänga med i den utveckling krävs därför infrastrukturen, inte minst hos de företag som driver verksamhet inom besöksnäring.

Solel: Besöksnäring är en bransch som verkligen har goda förutsättningar för solenergi, då det ofta finns lämpliga tak på uthyrningsstugor, restauranger, konferenslokaler etc. Solceller producerar även som mest under sommaren som är den period då verksamheten är som störst i många turistföretag. Solpanelerna ger dessutom möjlighet till positiv marknadsföring i många år framåt, samtidigt som de levererar förnybar el.

F-gas: Många har hört talas om F-gasförordningen som började gälla 2015, men vad innebär den egentligen? Många företag inom besöksnäring kommer att påverkas av den nya förordningen, på seminariet kommer vi hjälpa er att bena ut hur den påverkar er och vad ni bör göra för att framtidssäkra dessa delar av verksamheten.