Minskar bussens koldioxidutsläpp med solpaneler

Pressbild: Flexibuss/Mynewsdesk

På sträckan mellan Dortmund och London via Eindhoven, Antwerpen, Brygge och Calais rullar premiärbussen med solpaneler. Den genererade solenergin minskar resans koldioxidutsläpp och används för elektroniken i bussen samtidigt som den sparar sju procent av resans dieselförbrukning.

 

Teknik: Solenergi blir bussens energitillgång

Solcellsbussar är utrustade med eluttag, luftkonditionering, Wi-Fi och underhållningsportal, dvs. de har samma bekvämligheter som ordinarie FlixBus-bussar. Med den nya tekniken som tar tillvara på solkraft, drivs all elektronikutrustning i bussen av solenergi där även resenärers strömförbrukning kommer från takpanelerna.

Solcellspanelerna på busstaket är designade att vara ultratunna och lätta för att förhindra luftmotstånd. I ordinarie bussar laddas batteriet via en växelströmsgenerator som får kraft från motorn. Tack vare den nya tekniken tar solcellerna till stor del över batteriuppladdningen vilket minskar resans totala dieselförbrukning. Under testperioden besparade en expressbuss i genomsnitt 1,7 liter diesel per 100 km. Med en genomsnittlig reslängd på 600 kilometer/dag besparar den nya tekniken dagligen cirka 10 liter bränsle. Dessutom förväntas solpanelerna producera ännu mer energi på sommaren.

Unikt samarbete: lokal busspartner och internationellt teknikföretag

Pilotprojektet med solcellspaneler är resultat av samarbetet mellan FlixBus och TRAILAR, ett brittiskt bolag som erbjuder innovativa transportlösningar som minskar kommersiella fordons miljöpåverkan. Solpanelerna har utvecklats speciellt för bruk inom transportsektorn och används redan för lastbilar och tjänsteleverantörer. FlixBus är först att anamma tekniken på långdistansbussar. De första solpanelerna finns nu installerade hos FlixBus busspartner Kupers Touringscars som trafikerar sträckan Dortmund - London via Eindhoven, Antwerpen och Brygge.

TRAILAR, Kupers Touringcars och FlixBus fortsätter beslutsamt att driva projektet och göra förbättringar löpande. Tekniken bakom solpanelerna möjliggör insamling och analys av data så att man kontinuerligt kan justera och optimera olika variabler för att ytterligare minska koldioxidutsläppen. Faktorer som sträcka och säsong påverkar teknikens prestanda.