SOLELBOLAG satsar offensivt

Bilden visar hur energilagret kan värmas med solenergi eller el från solceller och vindkraft. Illustration: Azelio.
SolTech Facade i svart. Illustration: SolTech Energy.
SolTech ShingEl solpaneler på Vasakronans fastighet. Foto: Mikael Sjöberg.
SolTech ShingEl solpaneler på ett tak på Hägerstensåsen utanför Stockholm. Foto: SolTech Energy.

Tre spännande solelföretag som syntes på Solelmässan hösten 2019

Det händer mycket inom energi- och miljöteknik i Sverige. Företagen Azelio, SolTech Energy och Energiengagemang är tre av de som presenterar intressanta verksamheter.

 

Solenergibolaget Azelio, som tidigare hette Cleanergy, har tagit fram en kostnadseffektiv lösning för lagring av förnybar energi som omfattar produktion av hållbar el under hela dygnet utan utsläpp.  Lösningen är skalbar från 0,1 MW upp till 100 MW. I augusti genomförde bolaget sin produktionspremiär i Volvo Cars tidigare fabrik i Uddevalla. Där monterades en Stirlingmotor som anpassats till lösningen för energilagring för första gången i en fullt industriell miljö och i slutversion för ett verifieringsprojekt. Med stirlingmotorn omvandlas termisk energi effektivt till en mekanisk rörelse som genererar el på ett hållbart sätt. Lösningen fungerar både med solenergi och el från sol- och vindkraft.

 

Azelio som är noterat på Nasdaq Stockholm är specialiserat på Stirlingbaserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Huvudkontoret finns i Göteborg, produktionen i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål. Azelio, med drygt 100 medarbetare, har internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko.

 

SolTech Energy satsar på snygg formgivning för sina tak- och fasadprodukter. Den senaste  produkten är SolTech RooF. Produkten bygger på Soltech ShingEl med byggnadsintegrerade solceller som ersätter andra material och blir en del av husets klimatskal. Panelerna är lätta att montera och resultatet blir estetiskt tilltalande. SolTech ShingEl har samma bredd som fem Benders Carismapannor och monteras som en vanlig takpanna. Panelen kan återvinnas när dess livslängd är slut.

SolTech Energy arbetar med tunnfilmssolceller som genererar energi även under molniga dagar. De klarar klimatpåfrestningar som värme och tuffa skandinaviska vintrar bättre än kiselsolceller.

En produktnyhet är solceller för fasader, SolTech Facade, som ersätter till exempel tegel, puts, plåt eller fasadpaneler och som genererar el. SolTech Facade finns i svart, i olika färger eller transparent. Samtliga producerar mellan 100-113 Wp/kvadratmeter.

Nu har SolTech Energy och Kraftpojkarna AB inlett ett samarbetsavtal om distribution av SolTech ShingEl och SolTechRooF. Vattenfall köper i sin tur solenergiprodukter från Kraftpojkarna och kommer att erbjuda sina kunder SolTechs produkter från 2020.

För att expandera har SolTech Energy inlett en förvärvsresa och köpt Nyedal Solenergi AB, NP-Gruppen och Swede Energy.

Företaget är sedan några år etablerade i Kina med ett samverkansbolag tillsammans med Advanced Solar Power Hangzhou Inc, ASP.

 

 Energiengagemang inriktar sig på solcellsanläggningar till lantbruk och fastighetsinstallationer över hela Sverige. Dessutom arbetar företaget med industrin och bostadsrättsföreningar. Tekniken utvecklas snabbt i branschen och därför fokuserar man på att hitta bästa möjliga produkter på marknaden snarare än att ha fasta leverantörer.

Energiengagemang fungerar som totalentreprenör och hjälper kunden med den administration som krävs för att bli solelproducent.

Exempel på företagets projekt är installationen av 264 solpaneler på skånska slottet Maltesholm där de äldsta delarna härstammar från 1600-talet. Slottets nuvarande ägare har tidigare investerat i vindkraft. Solpanelerna,som placerats på en av ekonomibyggnadernas tak, ger en årlig produktion på 74.000 kWh.

Energiengagemang har också byggt en solcellspark åt Swedbank på Selaön i Mälaren. 920 paneler ska producera vad som motsvarar elva bankkontors elförbrukning – eller 3,5 procent av hela Swedbanks elanvändning.