Svensk Solenergi stärker upp organisationen och utökar sin verksamhet

Anne Martinson, ordförande i Svensk Solenergi. Bildkälla: Svensk Solenergi

Solenergimarknaden befinner sig i en stark expansionsfas och branschorganisationen Svensk Solenergi, som firar trettioårsjubileum i år, satsar nu på att expandera sin verksamhet genom att bland annat anställa en ny vd. En av de viktigaste fokusfrågorna för Svensk Solenergi och hela branschen är vilka besked som väntas kring solcellsbidraget i regeringens kommande budget.

Text: Annika Wihlborg

–Vi ser med spänning fram emot regeringens kommande budget, där de kommer att ge besked angående hur de ska göra med solcellsbidraget framöver. Från Svensk Solenergis sida anser vi att bidraget bör fasas ut, men det är viktigt att utfasningen sker successivt. Som det ser ut nu så har regeringen utlovat ett 20-procentigt solcellsbidrag och många ansökningar har samlats på hög. Hela solenergibranschen behöver ett tydligt besked kring vad som gäller, säger Anne Martinson, ordförande i Svensk Solenergi.

Sjunkande prisnivå öppnar upp nya möjligheter

Svensk Solenergi befinner sig i mitt i en spännande expansionsfas. Den 1 oktober tillträder branschföreningens nya vd, Anna Werner. Hon har en bakgrund från Villaägarnas Riksförbund, där hon bland annat arbetat med frågor som berör energi, vatten och avlopp. Hon har en utbildningsbakgrund inom såväl ekonomi som teknik och kommer förhoppningsvis att bidra till att ta Svensk Solenergis verksamhet in i framtiden. Enligt Anne Martinson befinner sig solenergibranschen mitt i en mycket spännande händelseutveckling för närvarande. Prisnivån på solcellsanläggningar har sjunkit, vilket innebär att de allra flesta typer av solenergiinvesteringar nu är lönsamma. För branschens aktörer öppnar det förstås upp för många nya möjligheter.

–Vi har nu funnits i trettio år. Den 26 november firar vi trettioårsjubileum genom att bland annat arrangera flera seminarier dit alla som är intresserade av solenergifrågor är välkomna. Svensk Solenergi var från början en intresseförening för solenergifrågor, men i takt med att branschen utvecklats har vi i ökad utsträckning axlat rollen som branschförening. Nu säkerställer vi att vi har rätt resurser för att kunna tillgodose branschens behov, säger Anne Martinson.