En egen solcellsanläggning är ofta en smart investering för företagare

I Malmö Stad har man satsat på kombinerade solceller och solfångare. Bildkälla: Svensk Solenergi
Solceller på tak blir en allt vanligare syn, även på äldre byggnader. Bildkälla: Svensk Solenergi
Många företag inser att solenergi är en bra investering utifrån flera perspektiv. Bildkälla: Svensk Solenergi

Allt fler företagare väljer att investera i solceller på sina fastigheter. Solelsproduktion i egen regi är verkligen en framtidsinvestering, både för klimatet, företagets ekonomi och fastigheten. Vi har sammanställt en steg-för-steg guide som underlättar för företagare som vill utrusta sina fastigheter med solceller.

Fördelarna med att installera solceller på en befintlig byggnad är många. Man behöver inte exploatera någon ny mark, det behövs inga nya kraftledningar till byggnaden och det blir inte heller några överföringsförluster eftersom elen produceras där behovet finns. Första steget för företagare som överväger att investera i solceller är att förbereda sig genom att kartlägga förutsättningarna för en solcellsanläggning på din fastighet.

Solcellspaneler har en livslängd på ungefär trettio år, fundera därför på hur lång livslängd ditt nuvarande tak har innan du monterar solceller på det. Nästa steg är att dimensionera anläggningen genom att räkna på företagets elanvändning och dimensionera solcellsanläggningen utifrån det. Anläggningens storlek kan förstås också begränsas av ytan som finns tillgänglig. Placeringen är viktig, solcellerna ska förstås placeras på en plats där det finns mycket solsken och som inte utsätts för någon direkt skugga. Om solcellerna exponeras för skugga från exempelvis flaggstänger, skorstenar eller träd så kan det bli aktuellt att montera en så kallad optimerare som hjälper varje solpanel att producera så mycket energi som möjligt.

Väl solcellsleverantör med omsorg

Därefter är det dags att kolla om du behöver ansöka om bygglov för att montera en solcellsanläggning på fastigheten. Oftast behövs inget bygglov, men eftersom solcellerna påverkar byggnadens yttre utseende bör du alltid kontakta byggnadsnämnden i din kommun för ett besked. Undersök också vilka ekonomiska stöd som finns tillgängliga för företag som investerar i en solcellsanläggning. Det kan exempelvis finnas investeringsstöd, elcertifikat, ursprungsgarantier och skattereduktioner som du kan ta del av.

När du analyserat dina grundläggande förutsättningar för solenergi är det läge att välja solcellsleverantör. Begär och jämför gärna offerter från flera företag. Du behöver också anmäla till din elnätsägare att du tänker skaffa en solcellsanläggning. Det gör det möjligt för dig att mata in din överskottsel ut på elnätet. Försäljningen av överskottselen sker genom ett elhandelsbolag. Ersättningen varierar mellan olika bolag. Det är därför en bra idé att se över ditt elavtal i förväg. Gör du inget aktivt val kommer det bolag du har elhandelsavtal med att ta emot överskottsproduktionen. Kontakta också gärna ditt försäkringsbolag för att säkerställa om företagets försäkring behöver uppdateras i samband med solcellsinstallationen.

Öka egenanvändningen av solel

Nu är du redo att börja producera solenergi. Med solceller ökar ditt fastighetsvärde, vilket inte bara är en fördel vid försäljning utan också kan ge förbättrade möjligheter till lån med fastigheten som säkerhet. Solceller har även ett stort marknadsföringsvärde, vilket man som företagare kan använda för att stärka sitt varumärke. Tänk också på att du kan behöva redovisa moms för den överskottsel du säljer, beroende på hur mycket överskottsel anläggningen producerar. Om du har en eller flera solelanläggningar som sammanlagt överstiger 255 kW i installerad effekt behöver du även deklarera energiskatt.

Tänk på att den producerade solelen oftast är värd mer än överskottselen som säljs på nätet. Se därför till att själva använda så mycket som möjligt av den solel i ni producerar. Två av möjligheterna för att öka egenanvändningen av solel är att öka elbehovet eller att flytta elbehovet. Med en värmepump ökar ditt elbehov och mer av solelen kan användas i byggnaden.

Många företag har effektabonnemang, vilket innebär att du betalar för det högsta effektuttaget du använder. Det finns därför fördelar med att kapa dina effekttoppar. Du kan exempelvis stänga av apparater som inte måste gå hela tiden vid effekttoppar. Man kan även installera en effektvakt som signalerar när det är smart att minska på energiförbrukningen.