Campus Nynäshamn beviljats utbildning för solenergitekniker

Bild: Campus Nynäshamn.

Campus Nynäshamn utökar sitt utbildningsutbud. Myndigheten för Yrkeshögskolan har nu meddelat att utbildningsanordnaren får en helt ny yrkeshögskoleutbildning för solenergitekniker och förtroendet att fortsätta den sällsynta utbildningen för bryggeritekniker.

– Vi satsar på yrkeshögskoleutbildningar eftersom det är den skolform som lyckas bäst med att få fram den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Och då det finns en efterfrågan på just solenergitekniker och bryggeritekniker i Nynäshamn och resten av landet är vi stolta att vi har lyckats få utbildningarna till oss, säger Lasse Sahlin, utvecklingsledare Campus Nynäshamn.
 

– Den solcellsrelaterade arbetsmarknaden är en framtidsbransch i stort behov av utbildad arbetskraft
med rätt kompetens och en bryggeritekniker är en efterfrågad yrkesperson som behövs för att producera
kvalitetsöl. Så i dag har både vi och arbetslivet anledning av fira, säger Lasse Sahlin.

 

Utbildningarna startar hösten 2020. Utbildningen för solenergitekniker kommer endast att finnas på två
andra platser i landet förutom Nynäshamn. Samma sak gäller för bryggeriteknikerutbildningen.
Utbildningarna i Nynäshamn är de enda i Stockholms län.