Soltech köper samtliga aktier i Soldags i Sverige AB

Bild: Soltech Energy.

Soltech har tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i solenergiföretaget Soldags i Sverige AB (Soldags) med tillträde 2 januari 2020.

Soldags har kontor i Stockholm, Göteborg, Falkenberg och Sävsjö och grundades 2017. Bolaget har 9 anställda och kommer helåret 2019 omsätta cirka 19 MSEK med ett positivt resultat. 

Soldags har varit Soltechs främsta återförsäljare av Soltech ShingEl och RooF mot privatmarknaden under de senaste åren, men säljer även standardiserade solenergilösningar. För att intensifiera marknadsförings- och försäljningsinsatserna mot privatmarknaden av Soltechs produkter genomförs nu detta förvärv som kommer att ge Soldags helt andra resurser för att verkligen ta greppet om den växande konsumentmarknaden för estetiska solenergiprodukter. Denna marknad bedöms enligt solenergibranschen i dagsläget stå inför sitt stora genombrott.