Intresset för solenergi växer i Finland

Det var ett par år sen nu som Tore och Sonja Weijola installerade solpaneler på sommarstugan i Maxmo, rapporterar Yle Nyheter.

- Det fanns ingen färdig elanslutning hit till stugan så vi tänkte att vi kör en självständig lösning, säger Tore Weijola.

För det mesta har systemet funkat bra, men en generator har varit behövligt.

- Helt bra i medeltal. Men det finns ju perioder när det inte är tillräckligt med sol och då måste vi starta generatorn. Jag har ingen bra statistik på det, men kanske kring fem procent av tiden.

Men enligt Weijola ska, i medeltal, 80 procent av energin går till spillo då det inte finns lättillgängliga lagringslösningar.

Därför ska Tore och Sonja ansluta panelerna till det allmänna elnätet, vilket ska underlätta processen.

- Panelerna i sig kostade inte värst mycket. Det dyra var invertern och batterierna, alltså lagringen.

- Jag har blyackumulatorer och problemet är att man inte får ut mer än hälften av energin som är lagrad i dem. Matar man in elen i nätet så slipper man batteriproblemet. Lagringen i nätet är i princip bottenlös.