Gemensam satsning för ny solpark

Kalmar Energi och Kalmar Öland Airport samarbetar i en gemensam satsning. På flygplatsområdet i Kalmar skall man under hösten anlägga vad som ska bli Sveriges största solcellspark, Törneby Solpark.

Törneby Solpark kommer, när den står klar våren 2017, att bli Sveriges största medlemsägda solpark med en solcellsyta på 20 000 m². Föreningen Kalmarsund Sol tar över driften efter Kalmar Energi när besiktningen av den nya anläggningen är gjord.

Solcellsyta: 20 000 m²

Årlig produktion: 3 000 000 kWh