Toyotas nya huvudkontor rustas med solpaneler

Toyota Motor North America bygger ett nytt huvudkontor i Plano, Texas.

SunPower har blivit tilldelade ett kontrakt och kommer att installera en solenergianläggning på 8,79 megawatt i anslutning till den nya byggnaden.

Mer än 20 000 solpaneler ska tillsammans kunna täcka mer än en tredjedel av elbehovet.