Så skadas organiska solceller av dagsljus

Resultat för organiska solceller efter 100 timmars belysning. Illustration: Kanazawa University

Japanska forskare har undersökt hur solljus kan bryta ner organiska solceller, vilket är viktigt för utvecklingen av nästa generations solceller med hög verkningsgrad, lågt pris och lång livslängd.

Organiska solceller, som består av kolbaserade polymerer, erbjuder en verkningsgrad på upp till 10 procent till ett överkomligt pris, men deras prestanda har en tendens att försämras med tiden när de utsätts för solljus.

Nu har forskare vid Kanazawa University i Japan tagit reda på en viktig faktor som kan orsaka försämrad prestanda. Precis som våra kolbaserade hudceller kan bli solbrända av ultraviolett ljus från solen upptäckte forskarna att organiska molekyler i solcellernas halvledarlager kan skadas av solens ultravioletta ljus.

- Vi upptäckte att skador från ultraviolett ljus ökade den elektriska resistansen i det organiska halvledarlagret, säger Makoto Karakawa från Kanazawa University.

Detta ledde i sin tur till att strömflödet minskade och att verkningsgraden försämrades.

- Medan nya organiska halvledarmaterial har låtit oss höja den totala verkningsgraden drastiskt kom vi fram till att de tenderar att vara mer känsliga för UV-skador, säger Kohshin Takahashi från Kanazawa University.

Baserat på denna upptäckt skulle det kunna vara möjligt att ta fram mer robusta organiska solceller, som fortfarande har kvar sin höga verkningsgrad.