Svenska Epishine vill ersätta batterier med solceller

De tunna och böjbara plastsolceller som levereras av företaget Epishine kan användas inomhus och skulle kunna ersätta batterier i en mängd prylar. Foto: Johan Bodell/Chalmers

Företaget Epishines små organiska solceller i plast, som trycks som tidningar, kan användas istället för batterier i en mängd prylar.

Även om verkningsgraden hos organiska solceller inte kan mäta sig med verkningsgraden hos traditionella kiselsolceller har de en rad andra fördelar. Till exempel är de miljövänliga och billiga att tillverka, samtidigt som de är tunna, böjbara och lätta att integrera i olika ytor och prylar.

Det unga svenska företaget Epishines målsättning är att producera de mest resurseffektiva, skalbara och prisvärda solcellerna i världen. Det första steget är företagets små organiska solceller i plast som tack vare att de kan skörda energi från lampljus kan användas inomhus för att ersätta batterier i sensorer och andra trådlösa produkter i Internet of Things.

Företagets solceller, eller ljusceller som de kallar dem, trycks med hjälp av ett speciellt bläck på ungefär samma sätt som tidningar och i framtiden kommer de även att kunna integreras i olika byggmaterial. Epishine planerar också att bygga tryckmaskiner som är lika stora som tidningspressar för att tillverka sina ljusceller på rulle. En av dessa tryckmaskiner kommer enligt företaget att på bara en månad kunna trycka ljusceller som kan generera lika stor effekt som en kärnreaktor.

I juli 2019 fick Epishine, som grundades 2016 och är baserat i Linköping, ett bidrag på 2,3 miljoner euro från EU-programmet Horisont 2020.