SL sätter solpaneler på bussdepåer

Foto: Fredrik Hjerling

Nyligen tog Trafiknämnden i Region Stockholm beslut om att sätt upp solpaneler på bussdepåer. Det är aktuellt på 13 platser.

- Det här är bara början på vår satsning på solel. En satsning som är bra både för klimat och ekonomi, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och Kollektivtrafikregionråd.

Busstrafiken är redan fossilfri. Nu ska Region Stockholm se till att fler tak på bussdepåer används för att producera solel. I dagsläget finns solcellsanläggningar installerade på två bussdepåer i länet, men det finns minst 71 000 kvadratmeter takyta där solceller kan installeras.

-Det visar på potentialen. På trafiknämnden fattades beslut att tretton bussdepåer är aktuella för solpaneler. Installationer kan inledningsvis börja på 4-5 stycken under de närmaste 4-5 åren, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd.

I första hand ska solceller installeras på nybyggda depåer, pågående och kommande ny- och ombyggnationer. Även befintliga depåer ska få solceller installerade i samband med upprustningar.

-Det här är bara början. Solceller är en viktig del i omställningen till ett förnybart energisystem. Med solceller minskar vi regionens klimatpåverkan, ökar andelen förnybar energi och minimerar energiförbrukningen. Ett hållbart beslut helt enkelt, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Depåer som kan få solceller

Ny- och ombyggnation:

Enlunda, Molnby, Älvsjö, Högdalen, Rissne

Nybyggda fastigheter/fastigheter med nya tak:

Ulvsunda, Charlottendal, Fredriksdal

Befintliga fastigheter:

Hammarby, Bro, Södertälje, Nyboda, Vällingby