HSB Skånes hyresfastigheter satsar på solceller

80 solpaneler har installerats på HSB Skånes hyresfastighet kv Klostervallen på Nordanväg i Lund.

200 nya solpaneler har installerats på två av HSB Skånes hyresfastigheter på Klostergården i Lund. Solcellerna kommer att bidra till minskad miljöpåverkan och är en del av HSBs aktiva hållbarhetsarbete.

Som ett resultat av HSBs hållbarhetsarbete har HSB Skåne, med hjälp av Skånska Energilösningar, installerat solpaneler på taken till två större fastigheter i Lund. Det är fastigheterna Klostervallen på Nordanväg samt Soldiset på Blidvädersvägen. Två fastigheter med olika utmaningar och byggda i olika tidsepoker.

Solpanelsanläggningarna på Klostervallen och Soldiset kommer att producera cirka 27 500 kWh respektive 38 800 kWh årligen. Den årliga elförbrukningen för fastighetselen är idag 87 000 kWh för Klostervallen och 491 000 kWh för Soldiset. Den momentana produktionen av solel kommer att täcka den ögonblickliga förbrukningen för fastighetselen, det överskott som produceras kommer att skickas ut på det allmänna elnätet.

- Solcellerna ger oss en viss ekonomisk vinning, men den primära vinningen är vårt bidrag till miljön. Nu mer än någonsin är vi skyldiga att bidra till ett mer hållbart samhälle med de medel vi kan, säger Cecilia Hanner Falkehed, fastighetschef HSB Skåne.

HSB har som mål att minska klimatpåverkan med 75 procent mellan 2008 och 2023, då HSB fyller 100 år. Målet är även att 2030 ha en klimatpåverkan nära noll. HSB Skåne har redan minskat klimatpåverkan med 75 procent sedan 2008. En betydande faktor till det goda resultatet är de åtgärder som är genomförda i de egna fastigheterna. Exempelvis installerades 300 kvm solceller på taket till HSB Skånes huvudkontor redan 2015. HSB Skånes solpaneler är en del av HSBs stora satsning på solenergi.