ASRE får ny order i Kina

Foto: Soltech Energy.

SolTech Energys samägda bolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med ZheJiang Yile Machinery Technology Co. Ltd. Orden gäller installation av en solenergianläggning på 0,6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 9,84 miljoner kronor under avtalets 20-åriga löptid.  

Anläggningen kommer årligen producera cirka 600 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE. Byggstart planeras till kvartal 1, 2020.