Nu startar bygget av Linköpings nya solcellspark

Bild: Eneo.

Nu är avtalet undertecknat och klart – inom kort tas första spadtaget för Linköpings nya solcellspark. Parken kommer att producera ungefär lika mycket el som 2300 villor gör av med på ett år.

Det var i juni som Swedbank tecknade en avsiktsförklaring med Eneo Solutions att bygga en solcellspark. Nu är energiköpsavtalet påskrivet och byggnationen av Sveriges största solcellspark påbörjas inom kort.

- Genom nära samarbete med alla aktörer har vi nu alla avtal på plats och är redo att börja bygga, säger Joar af Ekenstam, sälj och marknadschef på Eneo samt kundansvarig för Swedbank.

I energiköpsavtalet, även kallat PPA (Power Purchase Agreement), har finansiering, plats och storlek konkretiserats. Markområdet som finns strax norr om Linköping kommer börja förberedas inom kort. Första solpanelerna sätts upp i mars 2020. I juni 2020 ska parken vara helt klar och börja producera solel.

Eneo äger parken och ansvarar för byggnation och underhåll. Infranode som specialiserar sig på infrastrukturinvesteringar i Norden, finansierar solcellsparken.

Markområdet för solcellsparken, som ligger vid E4:an intill Gärstadverket, är ungefär 13 hektar och ägs av Tekniska verken.

Solcellsparken kommer ha en Installerad effekt på ungefär 12 MW. Det motsvarar en årsproduktion på cirka 11 500 MWh solel. Det är ungefär lika mycket el som 2300 villor gör av med under ett år.