Självförsörjande parkeringshus invigt i Lund

Bild: Kraftringen.

Lunds Kommuns Parkerings AB har nu invigt sitt nya parkeringshus Svane i centrala Lund. Huset är unikt i sitt slag med ett energisystem som i förlängningen gör Svane självförsörjande. Kraftringen har levererat bland annat 1 008 solcellspaneler, som ersätter ett traditionellt tak, samt ett system för energilagring.

Från det halv-transparenta taket lagrar Parkeringshuset Svane solcellsenergin ner i de batterier som finns installerade i fastigheten. Det innebär att all energi som skapas stannar i fastigheten och så småningom blir anläggningen helt självförsörjande.

- För att omställningen till ett hållbartsamhälle ska fungera krävs det att det skapas mikroproducenter runt om i landet som är mer eller mindre självförsörjande.Det blir särskilt viktigt när vi har kapacitetsproblem i elnätet, säger Mia König chef marknad och kundupplevelse på Kraftringen.

– Tidigare har man varit tvungen att sälja energin för att sedan köpa tillbaka den och därefter lämna ut den till bilarna. Det som händer då är att man tappar en del energi på vägen och därför är denna anläggning unik eftersom vi lagrar all energi i energilagringssystemet för att sedan kunna använda det när vi vill, säger Paul Myllenberg vd LKP.

Fakta:

Antal solceller: 1 008
Sammanlagd effekt: 302,4 kWp

Energilager: 46 kWh med 46 kW i- och urladdningseffekt