Azelio startar kommersiellt projekt i Zambia

Arkivbild: Azelio.

Azelio har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med det svenska företaget Nordic Distributed Power AB (ND Power) om ett mindre projekt i Zambia. Anläggningen ska drivas under verkliga kommersiella villkor och fungera som modell för ND Powers framtida installationer i regionen södra Afrika.

Det första projektet är en anläggning på 50 kWe i Zambia, som kommer att tas i drift under tredje kvartalet 2020. Azelios system kommer att lagra energi från solceller och producera elektricitet vid behov under dygnets alla timmar. När lagret är fullt laddar kan det generera elektricitet under 13 timmar vid nominell effekt. En preliminär slutkund har identifierats och lämnat in ett Expression of Intent (EoI) för lösningen. Slutanvändarens verksamhet drabbas trots elnätsanslutning ofta av strömavbrott på grund av den extrema torka som försvårat för Karibadammen, vilken bidrar till större delen av landets elproduktion.

 

Detta är den andra MoU som vi tecknar på kort tid med en partner på den afrikanska marknaden, där många människor lever utan tillförlitlig tillgång till elektricitet. Azelios lösning för energilagring kan hjälpa individer och samhällen att utvecklas och växa genom att omfördela energin och tillhandahålla hållbar el dygnet runt. Detta första projekt i Zambia kommer att demonstrera vår lösning lokalt så att både vi och ND Power får den kunskap och erfarenhet som behövs för att lansera vår lösning i större skala, säger Azelios VD Jonas Eklind.