Ny solorder för ASRE i Kina 

Genrefoto: SolTech Energy.

SolTech Energys samägda bolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med Zhejiang GuXianDao Polyester Dope Dyed Yarn Co. Ltd. Orden gäller installation av en solenergianläggning på 12 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 10,88 MSEK, eller cirka 217,6 MSEK under avtalens 20-åriga löptid.   

Anläggningen kommer årligen producera cirka 11 640 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 76,8 MSEK och byggstart planeras till kvartal 1, 2020.