Solceller invigdes vid Örebro universitet

Drönarbild på solcellerna. Foto: Örebro universitet.

Nyligen invigdes solcellsanläggningarna på Campus Örebro, som är tänkt att  förse Örebro universitet med 400 000 kWh förnybar energi per år. Satsningen är ett led i Akademiska Hus arbete för att uppnå en nollvision för sitt klimatavtryck, men utgör också en viktig pusselbit i det gemensamma samarbetet mellan fastighetsägaren och lärosätet - Örebro Campus Lab.

 Det var under hösten förra året som Akademiska Hus och Örebro universitet ingick ett samarbetsavtal, som innebär att en rad konkreta åtgärder ska genomföras för att skapa framtidens innovativa utbildnings- och forskningsmiljö – Örebro Campus Lab.

Att Campus Örebro nu har utökas med solceller är nästa steg i att förverkliga Örebro Campus Lab. Akademiska Hus har investerat strax över fem miljoner kronor i de två nya anläggningarna som står färdiginstallerade och redo för invigning på taken till Teknikhuset och Långhuset. Solcellerna täcker sammanlagt en yta på nära 2 000 kvadratmeter och bidrar till att strax över 400 000 KWh årligen genereras. Sedan tidigare har Akademiska Hus installerat solceller på Bilbergska huset på Campus Örebro som producerar cirka 23 000 kWh energi per år.

– Som universitet bidrar vi långsiktigt till en hållbar framtid genom forskning och utbildning. Genom den stora campussatsningen på solel gör vi nu också skillnad i vår dagliga verksamhet, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

 

– Med solceller blir våra campusområden än mer hållbara och vi säkrar att en del av lärosätenas energiförsörjning kommer från förnybara källor. De nya anläggningarna i Örebro är dessutom ett steg i rätt riktning för Akademiska Hus att uppfylla våra högt uppsatta klimatmål, säger Johan Tjernström, affärsutvecklare på Akademiska Hus.

 

Fakta om Akademiska Hus nollvision för sitt klimatavtryck:

 Viktiga delar i bolagets hållbarhetsarbete är att minska mängden levererad energi och att satsa på förnybara energikällor.

De senaste åren har antalet solcellsanläggningar på campusområden runt om i landet ökat rejält. 

I dagsläget har Akademiska Hus totalt 50 anläggningar i sitt fastighetsbestånd som årligen genererar 4 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten.

Under 2019 tar fastighetsbolaget ytterligare krafttag genom att installera fler anläggningar som, när de står klara, bidrar till att den totala mängden solel kommer att uppgå till över 6 miljoner kWh per år.