Eco Wave Power ansöker nytt patent för kombinerad våg- och solkraft

Floater solar. Bild: EWP.

​Nyligen ansökte EWP om en nytt PCT (internationellt patent) och ett nytt israeliskt patent för ett integrerat våg- och solsystem. Idén kom till efter att potentiella kunder efterfrågat en bredare mix av förnyelsebara energikällor, enligt företaget.

Storskaliga solkraftsparker kräver betydande markutrymmen vilket kan vara problematisk på vissa platser, exempelvis på mindre öar. EWP har därför utvecklat en metod för att montera solpaneler på ytan på sina flottörer. Detta innebär att de båda förnyelsebara energikällorna vågenergi och solkraft kan produceras parallellt i samma anläggning.

Fördelarna med en sådan kombination är enligt EWP:

1. Högre elproduktion på samma yta (våg och sol).

2. Inga extra markkostnader för att installera solpanelerna.

3. Under soliga dagar med lugnt vatten uppstår en speglingseffekt som kan öka energiproduktionen från solpanelerna på EWPs flottörer.

4. Dessutom har det omgivande vattnet en kylande effekt på panelerna vilket kan innebära mindre energiförluster, i likhet med solpaneler som installeras på vattenbehållare.

Företaget började testa det kombinerade systemet i sin FoU-anläggning i Jaffa Port. Efter framgångsrika testresultat planerar nu företaget för att installera solpanelerna på alla flottörer i kraftverket i Jaffa Port i samband med att anläggningen byggs ut. Man kommer också se över möjligheten att installera det nya systemet i Gibraltar och i framtida anläggningar.

Integrationen av solenergi i vågkraftverken ökar kostnaden för anläggningen med endast cirka 3 procent, eftersom den ansluts till redan befintliga omvandlings- och styrsystem. Kapaciteten för anläggningen förväntas emellertid öka med upp till 10 procent, vilket således kan innebära en bättre avkastningsprofil för EWPs projekt.