Landskrona kan få ny solcellsanläggning

Bild: Landskrona Stad.

Landskrona stad vill tillsammans med E.ON, och Landskrona Energi undersöka hur man kan skapa fler hållbara energilösningar i kommunen, enligt ett nytt samverkansavtal som kommunstyrelsen ska ta beslut om den 5 september. Parterna vill utreda om det går att bygga en andelsägd solcellspark på Gipsön utanför Landskrona.

Andelsägda solcellsanläggningar finns på ett antal platser runt om i Sverige. Genom att bli delägare i anläggningen kan invånarna bidra till en snabbare omställning till förnybar och klimatsmart energi, utan att behöva installera egna solpaneler. Landskrona stad, E.ON och Landskrona Energi vill nu utreda om man kan komplettera den nuvarande elproduktionen med vindkraft på Gipsön med en solcellsproduktion.

– I januari i år blev alla stadsbussar i Landskrona eldrivna. Detta är ytterligare ett sätt för oss att ställa om från fossilt till förnybart. Vi vill dra vårt strå till stacken för att minska den negativa påverkan på klimatet, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad.

Enligt samverkansavtalet mellan Landskrona stad, Landskrona Energi och E.ON vill man också utreda följande:

  • Hur ön Ven kan bli ett självförsörjande energiområde baserat på förnybar produktion
  • Hur man genom partnerskap mellan Landskrona Energi, E.ON och nuvarande ägare av solcellsanläggningen Prismaparken i Axeltofta kan möjliggöra en expansion av produktionen
  • Struktur för samarbete mellan E.ON och Landskrona Energi för att utreda de kapacitetsutmaningar som finns för Landskrona stad och Region Skåne inom kommunens gränser.

Kommunstyrelsen i Landskrona ska ta beslut om samverkansavtalet mellan E.ON, Landskrona Energi och Landskrona stad på sitt nästa sammanträde den 5 september.