SolTech köper upp Nyedal Solenergi

Genrefoto: SolTech Energy.

Tidigare i år köpte SolTech Energy Sweden 51 procent av aktierna i Nyedal Konsult AB, som är det affärsdrivande företaget bakom varumärket Nyedal Solenergi. Den 26 augusti 2019 förvärvar man nu de resterande 49 procent av aktierna.

Bolaget inledde sin förvärvsstrategi med köpet av Nyedal och förvärvade kort därefter majoriteten i NP-Gruppen och Swede Energy. Ett drag som har visat sig framgångsrikt och under våren 2019 har strategin blivit ett huvudfokus för SolTech. Efter den lyckade företrädesemissionen i maj/juni 2019 har bolaget nu de resurser som behövs för att öka förvärvstakten.  

Som ett resultat av detta ser bolagets ledning nu över möjligheterna att flytta försäljning, support och produktutveckling från SolTech Energy till Nyedal Konsult, som i samband med detta kommer att ändra namn till Soltech Sales & Support AB.