Flerbostadshus får solcellsanläggning med batteribackup

Bild: Riksbyggen.

Riksbyggens Brf Tornväktaren IV i Ystad installerar en batteribackup till sin nya solcellsanläggning, för att ta vara på solenergin som produceras under dagen. På så sätt kommer solenergin till nytta när de boende kommer hem och börjar laga mat och startar tvättmaskinen.

Installationen av solcellsanläggning med batteribackup i Ystad är den första inom byggföretaget. Brf Tornväktaren IV består av 54 bostadsrätter och ligger i de centrala delarna av Ystad.

– Styrelsen har i många år tillsammans med Riksbyggens fastighetsförvaltning arbetat för att ge föreningen en grön profil. Vi har infört källsortering, pumpstation för cykel, individuell elmätning och nu arbetar vi för att få in grön egenproducerad el i bostadsrätterna samt närvarostyrd LED-belysning i de allmänna utrymmena, berättar Hans-Inge Johansson, ordförande i Riksbyggen Brf Tornväktaren IV.

Solcellsanläggning kommer att vara på 42 kWp och bestå av 228 kvm solceller. Produktionen kommer att mätas och redovisas på display monterad på fasaden samt via webben. Anläggningen är en del av en större ombyggnation som föreningen är på väg att genomföra: Ombyggnaden innefattar renovering av tak, skorstenar, fasad, närvarostyrd LED-belysning. Föreningen har sedan tidigare installerat IMD (individuell mätning och debitering) vilket möjliggör för föreningen att nyttja elen från solenergin till bostadsrätterna också och inte bara till själva fastigheten.

– Då vi under många år har haft positiv erfarenhet av Riksbyggen tog vi hjälp av deras ombyggnadsavdelning som hjälpte oss att projektera entreprenaden. Vi har valt att teckna ett avtal med byggbolaget till fast pris tar på sig ansvaret för genomförandet av hela projektet, säger Hans-Inge Johansson.

Arbetet är planerat att börja november/december i år med Riksbyggen som totalentreprenör och ombyggnationen kommer att genomföras av Täta tak entreprenad.

– Intresset för att utföra energibesparande åtgärder i samband med underhålls- och ombyggnadsprojekt bland våra kunder fortsätter att öka och vi tror att många kommer följa efter i Brf Tornväktaren IVs fotspår, säger Martin Mårtensson, projektchef på Riksbyggen.