Fortum bygger 150 laddningsstationer för elfordon i Indien

Fortums laddstation. Foto: Fortum

Fortum Abp:s första laddningsstation för elfordon invigdes den 4 oktober 2017 i New Delhi. Vid invigningen närvarade också Finlands bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, som just nu befinner sig på en Team Finland-resa i Indien.

Fortum och bolaget NBCC, som lyder under Indiens ministerium för stadsutveckling, undertecknade nyligen ett samförståndsavtal enligt vilket Fortum deltar i planering och genomförande av projekt som gäller laddningssystem för elfordon i Indien. Avsikten är att det under de följande 12–18 månaderna ska minst 150 motsvarande laddningsstationer öppnas i Indien.

Under resan träffar minister Tiilikainen flera ministrar från den indiska regeringen och delstaten Uttar Pradeshs delstatsregering som ansvarar för motsvarande frågor som minister Tiilikainen.

– Jag är glad över att finska företags bästa tekniska kunnande och hållbara lösningar på detta sätt kan exporteras även till Indien. Indien är en av de snabbast växande ekonomierna i världen. Den snabba tillväxten medför utmaningar med tanke på miljön, men samtidigt öppnar den upp stora möjligheter.

– Jag ser här en utmärkt möjlighet att använda finska företags tekniska kunnande för att stödja hållbar tillväxt inom Indiens ekonomi och energisektor, säger minister Tiilikainen.

På sin Indienresa har minister Tiilikainen med sig en företagsdelegation bestående av representanter för 21 företag inom energi-, miljöteknik-, bioekonomi-, cleantechbranschen och andra tekniska branscher. Företagen har under ministerns ledning deltagit i bland annat två företagsseminarier ordnade av den indiska handelskammarorganisationen FICCI i städerna Lucknow och New Delhi.

Under resan förevisar Finland särskilt sitt kunnande inom energisektorn, bl.a. i fråga om teknik för förnybar energi, cirkulär ekonomi, smarta elnät, intelligenta transportsystem, laddningssystem, smarta städer samt energiutvinning ur och återvinning av avfall.

Solpark

Fortums 10 MW (växelström) stora solpark upptar en yta på ca 70 hektar i Kapeli, Ujjaindistriktet. Fortum har använt en CdTe-tunnfilmsteknik med mer än 125 000 moduler uppsatta på fasta ställningar och med 15 centrala inverterare, vilket gör att man uppnår en bättre kontroll av såväl koldioxidavtryck, vattenanvändning och energimässig återbetalningstid.

Genom sin nya 10 MW solkraftspark i Madhya Pradesh tredubblas Fortums solportfölj till 15 MW. Företaget undersöker fortsatta möjligheter att bygga en plattform för framtida tillväxt inom solenergisektorn, som en av flera intressanta lösningar för hållbar och CO2-fri energiproduktion.

Källa: Fortum